Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

22:25
8265 5233 500
Reposted fromerial erial vialepszegoniema lepszegoniema
pinacoladowamargerita
22:25
7676 d7e2
Reposted fromusual usual vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
22:24
8400 0ace
Reposted fromtichga tichga vialaluna laluna
22:24
1528 978e

faceplantmay:

today-isawindingroad:

mvtk42:

monkeysaysficus:

hey, whatcha doing? are these the internets? can I internet too?

This seems familiar…

THIS

GUY’S


FREAKING

DOG

IS

RUINING

MY

LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE

But so is the dude, he’s pretty smokin

pinacoladowamargerita
22:24
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viabezkonserwantow bezkonserwantow
pinacoladowamargerita
22:23
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaaks aks
22:23
9351 d94a 500
pinacoladowamargerita
22:22


Reposted fromhogwarts hogwarts viabezkonserwantow bezkonserwantow
pinacoladowamargerita
22:22
pinacoladowamargerita
22:22
pinacoladowamargerita
22:22
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viacorazon corazon
pinacoladowamargerita
22:22
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viacorazon corazon
pinacoladowamargerita
22:22

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi viacorazon corazon
pinacoladowamargerita
22:19
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
22:18
(...) no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viacorazon corazon
22:07
3200 5331 500
Reposted fromlaluna laluna
22:07
3200 5331 500
Reposted fromlaluna laluna
pinacoladowamargerita
22:06
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie vialaluna laluna

March 19 2017

pinacoladowamargerita
07:31
6374 360f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
07:31
Reposted frombluuu bluuu vialemkove lemkove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl