Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

17:38
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viakundel kundel
pinacoladowamargerita
17:37
7788 a93f
Reposted fromtfu tfu viaxann xann
pinacoladowamargerita
17:37

May 14 2017

pinacoladowamargerita
17:54
Gdzie są ci mężczyźni?
Reposted fromsiwa siwa vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
17:53
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
17:52
A ja przecież wcale nie chcę tak wiele. Ciepłego wiatru, piegów, których nie cierpię, krótkich sukienek, kapeluszy i lekkich butów. Spoglądania na świat zza szkieł okularów przeciwsłonecznych. Chcę czytania książek na kocyku, wesołej muzyki, która wreszcie zacznie pasować do otoczenia. Otwartych okien i zapachu lata, takiego, który pierwszy raz ma szansę nie kojarzyć się ze smutkiem. Bycia sama, ale z nim obok. Słuchania muzyki, śpiewania w samochodzie, wygłupiania się. Nawet tańca, chociaż przecież nie tańczę. Tworzenia z niedoskonałych chwil idealnych wspomnień, bo perfekcjonizm jest nudny, liczą się uczucia. Nowych doświadczeń. Silnych emocji.
Cztery Wieki Później

April 11 2017

pinacoladowamargerita
13:45
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
13:45
5595 da9c
Ewok!
Reposted fromrrandom rrandom vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
13:44
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa

April 04 2017

pinacoladowamargerita
21:17
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaYggry Yggry
21:17
2921 0265 500

ahoradote:

Sherilyn Fenn as  Audrey Horne  in Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viakyszz kyszz
pinacoladowamargerita
21:14
5116 308f 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
19:39
Nie czuj przykrości z powodu kogoś, kto dał sobie z Tobą spokój. To jemu powinno być przykro, bo olał kogoś na kogo mógł liczyć w każdej sytuacji.
— .
pinacoladowamargerita
19:39
8134 ce76
Reposted fromGIFer GIFer viabezkonserwantow bezkonserwantow
pinacoladowamargerita
19:37
Szczęściu trzeba pomóc
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
19:36

Tego dnia uświadomił sobie podstawową prawdę: inni nie mogą cię usidlić, usidlić może cię tylko własny strach. Sprzeciwisz się, to wygrasz.
— Michael Grant "GONE"
pinacoladowamargerita
19:36
6839 d2a5
Reposted fromlaluna laluna

April 02 2017

pinacoladowamargerita
08:07
4961 f0e9 500
Reposted fromoll oll vialaluna laluna
08:06
9664 8b63

babyanimalgifs:

Relationship goals:

Reposted frommcnulty mcnulty vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
08:06
Strzeżcie się rozczarowań, bo pozory mylą. Takimi, jakimi wydają się być, rzeczy są rzadko. A kobiety nigdy.
— A. Sapkowski, Sezon Burz
Reposted frommirabelia mirabelia viaaks aks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl