Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

pinacoladowamargerita
13:44
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa

April 04 2017

pinacoladowamargerita
21:17
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaYggry Yggry
21:17
2921 0265 500

ahoradote:

Sherilyn Fenn as  Audrey Horne  in Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viakyszz kyszz
pinacoladowamargerita
21:14
5116 308f 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
19:39
Nie czuj przykrości z powodu kogoś, kto dał sobie z Tobą spokój. To jemu powinno być przykro, bo olał kogoś na kogo mógł liczyć w każdej sytuacji.
— .
pinacoladowamargerita
19:39
8134 ce76
Reposted fromGIFer GIFer viabezkonserwantow bezkonserwantow
pinacoladowamargerita
19:37
Szczęściu trzeba pomóc
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
19:36

Tego dnia uświadomił sobie podstawową prawdę: inni nie mogą cię usidlić, usidlić może cię tylko własny strach. Sprzeciwisz się, to wygrasz.
— Michael Grant "GONE"
pinacoladowamargerita
19:36
6839 d2a5
Reposted fromlaluna laluna

April 02 2017

pinacoladowamargerita
08:07
4961 f0e9 500
Reposted fromoll oll vialaluna laluna
08:06
9664 8b63

babyanimalgifs:

Relationship goals:

Reposted frommcnulty mcnulty vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
08:06
Strzeżcie się rozczarowań, bo pozory mylą. Takimi, jakimi wydają się być, rzeczy są rzadko. A kobiety nigdy.
— A. Sapkowski, Sezon Burz
Reposted frommirabelia mirabelia viaaksamitt aksamitt
pinacoladowamargerita
08:06
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Reposted fromthesmajl thesmajl viaaksamitt aksamitt

March 31 2017

pinacoladowamargerita
20:28
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viaweruskowa weruskowa
pinacoladowamargerita
18:08
Reposted fromoll oll viafriends friends
pinacoladowamargerita
18:08
8398 d8de 500
pinacoladowamargerita
18:07
5367 ac60
Reposted fromaaleksandraa aaleksandraa vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
18:06
3389 f0b8
Reposted fromtenderly tenderly vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
18:03
2440 118e
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
18:03

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl