Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

pinacoladowamargerita
18:57
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viacorazon corazon
pinacoladowamargerita
18:56
pinacoladowamargerita
18:56

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaaksamitt aksamitt

June 02 2017

pinacoladowamargerita
18:23
pinacoladowamargerita
18:20
Reposted fromRynn Rynn vialemkove lemkove
pinacoladowamargerita
16:56

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viacorazon corazon
16:54
6426 236b 500

waht-iz-lyfe:

So my friend started supernatural

Reposted fromfindmeagreenlight findmeagreenlight vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
16:54
3419 1430 500
Reposted fromstayclassy stayclassy vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
16:54
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss vialaluna laluna
16:54
9112 7237
Reposted fromtron tron vialaluna laluna

May 31 2017

pinacoladowamargerita
15:08
Reposted frommalice malice vialaluna laluna
15:08

ten-and-donna:

atheistj:

So Mark Hamill, Daisy Ridley, and Adam Driver showed up at the Belfast airport in Ireland. I think my favorite thing about it is Daisy and Adam’s efforts to hide their faces through jackets and sunglasses

And then Mark’s just like HEYYYYY!

freshman year vs senior year

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning vialaluna laluna

May 21 2017

17:38
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viakundel kundel
pinacoladowamargerita
17:37
7788 a93f
Reposted fromtfu tfu viaxann xann
pinacoladowamargerita
17:37

May 14 2017

pinacoladowamargerita
17:54
Gdzie są ci mężczyźni?
Reposted fromsiwa siwa vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
17:53
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
17:52
A ja przecież wcale nie chcę tak wiele. Ciepłego wiatru, piegów, których nie cierpię, krótkich sukienek, kapeluszy i lekkich butów. Spoglądania na świat zza szkieł okularów przeciwsłonecznych. Chcę czytania książek na kocyku, wesołej muzyki, która wreszcie zacznie pasować do otoczenia. Otwartych okien i zapachu lata, takiego, który pierwszy raz ma szansę nie kojarzyć się ze smutkiem. Bycia sama, ale z nim obok. Słuchania muzyki, śpiewania w samochodzie, wygłupiania się. Nawet tańca, chociaż przecież nie tańczę. Tworzenia z niedoskonałych chwil idealnych wspomnień, bo perfekcjonizm jest nudny, liczą się uczucia. Nowych doświadczeń. Silnych emocji.
Cztery Wieki Później

April 11 2017

pinacoladowamargerita
13:45
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaluna laluna
pinacoladowamargerita
13:45
5595 da9c
Ewok!
Reposted fromrrandom rrandom vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl